Jaki leasing jest najlepszy?

On 18 czerwca 2012

Leasing to wiele korzyści, nie można jednak zapomnieć, że musimy przestrzegać pewnego zakresu obowiązków, ponieważ jest to umowa. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze takiego finansowania, poznajmy specyfikę tematu, zagłębmy się w niego. Poniżej zawieramy ważne wskazówki – co powinniśmy dokładniej prześledzić, żeby potem nie obudzić się z przysłowiową „ręką w nocniku”.

Poszukiwanie odpowiedniego leasingodawcy

W wyborze najlepszej instytucji dzięki której będziemy leasingować motocykl należy zdobyć kilka różnych ofert od różnych instytucji finansowych. Kolejnym krokiem niech będzie dokładne przeanalizowanie wszystkich. Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, gdzie konkretne instytucje specjalizują się w leasingu poszczególnych kategorii środków trwałych, takich jak osobówki, maszyny, motocykle, dostawcze. Ostateczną decyzję poprzedźmy dokładnym zbadaniem rynku.

Kary umowne

To następstwo zaniedbań klienta. Niech nas nie zdziwi, gdy zwłoka w uregulowaniu opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne będzie nas sporo kosztować (od kilkunastu do stu procent plus VAT opłaty za całą polisę).

leasing operacyjny, finansowy, samochodowy przez internet, net4car

Rozwiązanie leasingu przed terminem

Następuje w momencie szkody całkowitej (uszkodzenie na drodze lub kradzież). Może być również z naszej winy, gdy czynsze będą regulowane po terminie. OWUL powinien określać koszty związane z powyższymi sytuacjami. Niektórzy leasingodawcy narzucają tu wysokie kwoty.

Niezbędne dokumenty

Leasingodawca przed wyrażeniem zgody na leasing wymagać będzie zaświadczeń związanych z działalnością gospodarczą, REGON, NIP, KRS, a także umowy spółki cywilnej (w przypadku spółek prawa handlowego. Często leasingodawcy używają procedury uproszczonej, bez dokumentów finansowych. Wystarczy oświadczenie o zarobkach.

WIBOR

OWUL określa jak zmienia się oprocentowanie. Większość umów opiera się na wskaźniku WIBOR. Niektóre z nich uwzględniają korektę raty wraz ze wzrostem WIBOR, ale kiedy spadnie, wtedy czynsz leasingowy nie zmienia się. Najlepsze oferty to oczywiście takie, które uwzględniają wahania stopy w obu kierunkach.

Zapoznanie się z umową leasingową

Kolejną podstawową czynnością jest zapoznanie się z umową ogólnych warunków leasingu, z tak zwanym OWULem. Właśnie tam zawarte są zapisy o karach umownych, kiedy rozwiązuje się umowę przed czasem, kiedy zwraca się leasingowaną rzecz i określają oprocentowanie leasingu (najczęściej zależne od WIBOR). To bardzo ważne kwestie, z którymi trzeba się zapoznać i porównać zapisy przynajmniej z kilku umów.

Usługi dodatkowe i korzyści

Wraz z leasingiem instytucje finansowe często proponują dodatkowe usługi – na przykład możliwość tańszego serwisowania, korzystniejsze pakiety ubezpieczeń (komunikacyjnych i na życie) albo karta paliwowa. Inną kwestią jest wsparcie prawne, jeśli będziemy chcieli otrzymać świadczenie będące następstwem wypadku (w ramach ubezpieczenia).

Zwrot leasingowanego przedmiotu

Jakiekolwiek opóźnienie zwrotu leasingowanego motocykla może być kosztowne. W OWULu zapisany jest koszt zwłoki, od kilku dziesiątych procenta do nawet 2 procent ceny nabycia motoru (środka trwałego). Najwyższa opłata dotyczy jednak rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy. Oprócz tego, każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki oznacza dodatkową karę (wysokość ostatniej raty).

Comments are closed.